ZAPISZ SIĘ I POBIERZ DARMOWY RAPORT: ​

Luka paperless i inne wyzwania na drodze cyfryzacji dokumentów
w biznesie

Transformacja cyfrowa niesie za sobą mnóstwo korzyści, ale jednocześnie jest wyzwaniem. Wymaga szczegółowej analizy potrzeb i możliwości danej organizacji, a także właściwego przygotowania na zmianę, zarówno od strony procesowej, jak i mentalności ludzi.

Właśnie z tego powodu przygotowaliśmy raport Luka paperless i inne wyzwania na drodze cyfryzacji dokumentów w biznesie, który jest unikalnym podsumowaniem skali zastosowania ekosystemu paperless w pełnym przekroju polskiej gospodarki.

Pobierając raport, dowiesz się jak uniknąć luki paparless w swojej firmie.

Z raportu dowiesz się:

– co to jest luka paperless i jak jej uniknąć.
– jak zmniejszyć koszty operacyjne związane z obsługą dokumentów.
– jakie są korzyści i bariery wdrożenia systemu paperless, w tym podpisu elektronicznego, platformy zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz elektronicznej identyfikacji klientów.
– czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie w kwestiach paperless.
– jak firmy poradziły sobie z wdrożeniem systemu paperless.

Pobierając raport dowiesz się jakie są bariery wdrożenia platformy zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz elektronicznej identyfikacji klientów.

Czy wiesz, że trzy czwarte firm wdrożyło już podpis elektroniczny, ale aż 78% z nich nie dysponuje platformą zarządzania dokumentami elektronicznymi?

Podpis elektroniczny zdobył popularność już przed pandemią, ale w jej wyniku zwiększył się zakres jego stosowania w 45% firm. Pandemia COVID-19 spowodowała, że obecnie firmy częściej dostrzegają potrzebę budowania szerszych procesów paperless.

Badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem technik ilościowych i jakościowych.

Ilościowa część badania została przeprowadzona techniką CATI na próbie 316 przedsiębiorstw zatrudniających 100 lub więcej pracowników. Rozkład badanej próby odzwierciedla strukturę tej grupy przedsiębiorstw w Polsce.

Przeprowadzone badanie koncentrowało się na 3 usługach z obszaru ekosystemu paperless: podpis elektroniczny, platforma zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz elektroniczna identyfikacja klientów.

Pobierz raport i dowiedz się jakie są korzyści z wdrożenia systemu paperless w firmie.